E-čebelar je spletna aplikacija namenjena vsem, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s čebelarstvom.

Namen aplikacije je zbiranje in obdelava podatkov, ki jih pridobimo z meritvami na panjih. Ti podatki so lahko:

  • masa panja in dnevni prirastek,
  • temperatura zraka,
  • relativna vlažnost zraka,
  • napetost baterije v merilni napravi.

Aplikacija omogoča:

  • avtomatski zajem podatkov - čebelarska tehtnica TCM-13 ,
  • ročen vnos podatkov,
  • vnos poljubnega števila lokacij panjev,
  • analizo podatkov,
  • 24/7 spletni dostop.